1. Прізвище,  ім’я, по батькові

Ябурова Олена Володимирівна

2. Коло наукових інтересів

Коло наукових інтересів складають проблеми міжкультурної комунікації українських та іноземних студентів, технології розвивального навчання в методиці викладання іноземних мов, розвиток емоційного інтелекту як складова процесу формування іншомовної компетентності

3. Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук

4. Посада

Доцент кафедри теорії і практики початкової освіти

5. Інша діяльність

 

6. Здобутки (підвищення кваліфікації, проєкти, сертифікати тощо)

 

7. Посилання на профіль Google Scholar

 

8. Адреса електронної пошти

olenaishutina@gmail.com