1. Прізвище, ім’я, по батькові

Вікторенко Ірина Леонідівна

 

2. Коло наукових інтересів

дослідження дискусійних проблем теорії і методики професійної освіти майбутніх спеціалістів за наступними напрямами:

- теоретико-метологічні основи формування методичної компетентності майбутніх учителів природознавства в початковій школі;

- НУШ – сучасні тенденції інтеграції навчальних курсів;  організація інтегрованого навчання в початковій школі на уроках «Я досліджую світ»

3. Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

4. Посада

Доцент

5. Інша діяльність

Заступник декана факультету

6. Здобутки (підвищення кваліфікації, проєкти, сертифікати тощо)

  1. Стажування за кордоном (КНР, Аньхойський університет, 2019 р.).
  2. Участь у проєкті «Розвиток культури демократії в педагогічній освіті України, Норвегії, Палестини». Стажування в країні, що входить до ОЕСР (Норвегія, 2019 р.).
  3. Участь у тренінгу  для експертів для оцінювання професійних компетентностей учасників серитфікації (17 квітня і 23 вересня 2019 р.). 

7. Посилання на профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=7F9scaMAAAAJ&hl=uk&oi=ao

8. Адреса електронної пошти

viktorenko2210@gmail.com