1. Прізвище,  ім’я, по батькові

Федь Ірина Євгенівна

2. Коло наукових інтересів

Інноваційна діяльність вчителя початкової школи;
Особливості організації освітнього процесу у 1–2 класах Нової української школи;
Формувальне оцінювання в початковій школі.

3. Науковий ступінь, вчене звання

кандидат педагогічних наук, доцент

4. Посада

Доцент

5. Інша діяльність

 

6. Здобутки (підвищення кваліфікації, проєкти, сертифікати тощо)

Регіональна (не)конференція для шкільних педагогів магістральний міні-EdCamp Sloviansk, 2018, 2019 рр.

Certificate of Completion «Innovative technologies in education» at Katowice School of Technology, Poland.

Project on «Developing democracy education in Ukraine, Norway and Palestine» (no. CPEA-LT-2017/10037).

Міжнародна конференція «Innovative Environments for Strengths-Based English Teaching & Learning», Слов’янськ, 2019 р.

Мовний конкурс «Battle on the Grass» у межах проекту «Розвиток культури демократії в педагогічній освіті України, Норвегії, Палестини», Слов’янськ, 2019 р.

ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій», м. Слов’янськ, 2019.

7. Посилання на профіль Google Scholar

 

8. Адреса електронної пошти

irina.e.fed@gmail.com