1. Прізвище, ім’я, по батькові

Бескорса Олена Сергіївна

 

2. Коло наукових інтересів

Коло наукових інтересів складають питання підготовки вчителів початкової школи, запровадження цифрових технологій у підготовку вчителя, формування міжкультурної компетентності майбутніх учителів.

3. Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук

4. Посада

Доцент кафедри теорії і практики початкової освіти

5. Інша діяльність

Член редакційної колегії електронного фахового видання «Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти» http://profped.ddpu.edu.ua/.

6. Здобутки (підвищення кваліфікації, проєкти, сертифікати тощо)

Стажування в межах проєкту «Розвиток культури демократії в педагогічній освіті в Україні, Норвегії та Палестині» (CPEA-LT-2017/10037). https://www.usn.no/research/our-research/humanities/developing-democracy/

Участь у проєкті з розвитку інфомедійної грамотності «Роль освіти в епоху дезинформації».

 

7. Посилання на профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ezWW5SQAAAAJ

8. Адреса електронної пошти

beskorsyhelen@gmail.com