ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:
➢ Нова українська школа: педагогічні інновації в системі
початкової освіти.
➢ Теорія та практика організації освітнього процесу в закладах
дошкільної, середньої та позашкільної освіти.
➢ Теорія та методологія професійної підготовки майбутніх
учителів.
➢ Сучасні тенденції розвитку мистецької освіти.
➢ Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
Робочі мови конференції: українська, англійська та ін.
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇДата проведення 18–19 травня 2022 року
18 травня
10.00 – 13.00
Пленарне засідання
13.00–16.00 Робота секцій. Ознайомлення з матеріалами учасників конференції, їх обговорення, дискусії
19 травня
10.00 – 14.00
Робота секцій. Ознайомлення з матеріалами учасників конференції, їх обговорення, дискусії
14.00 – 16.00 Круглий стіл. Прийняття резолюції конференції

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ:

Доповідь – 7 – 10 хв.
Участь в обговоренні – 3-5 хв.
Повідомлення – 5 хв.

Всеукраїнська науково-практична конференція "Перспективні напрями сучасної науки та освіти". Травень 2022 р.

pdf

Програма конф. ПНСОтаН 2022

Size: 354.10 KB
Hits : 28
Date added: 2022-06-17
pdf

Збірник мат конф. ПНСНтаО 2022

Size: 1.04 MB
Hits : 414
Date added: 2022-06-17