1. Прізвище, ім’я, по батькові

Гаврілова Людмила Гаврилівна

 

2. Коло наукових інтересів

Проблеми цифровізації освіти, підготовки вчителів початкової школи, упровадження цифрових технологій у навчання музичного мистецтва

3. Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат наук з мистецтвознавства, доктор педагогічних наук,  професор ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

4. Посада

Завідувач кафедри теорії і практики початкової освіти

5. Інша діяльність

Головний редактор фахового електронного наукового видання «Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти» / http://profped.ddpu.edu.ua/ (Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України у галузі «Педагогічні науки» / наказ Міністерства освіти і науки України № 820 від 11.07.2016 р.)

Член редакційної колегії всеукраїнського науково-методичного видання: «Мистецтво і освіта» / http://artedu.com.ua/index.php/adm/golovna

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Гуманізація навчально-виховного процесу», включеного до Переліку наукових фахових видань України у галузі «Педагогічні науки» / наказ Міністерства освіти і науки України від 30.06.2015 р.)

6. Здобутки (підвищення кваліфікації, проєкти, сертифікати тощо)

Підвищення кваліфікації Katowice School of Technology, Poland, 2018.

Сертифікат з англійської мови рівень С1

Керівник аспірантами за спеціальностями 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

7. Посилання на профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZKd-YFUAAAAJ&hl=uk&authuser=2

8. Адреса електронної пошти

havrilovalg@gmail.com