Серія тренінгів у межах проєкту «Розвиток культури демократії в Україні, Норвегії та Палестині» (CPEA-LT-2017/10037)

(напрям «Соціальні комунікації»)

Викладачами факультету початкової, технологічної та професійної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» у межах секції «Соціальні комунікації» було проведено серію тренінгів для викладачів закладів вищої освіти, вчителів закладів загальної середньої освіти та вихователів закладів дошкільної освіти. 

Доценткою кафедри педагогіки і методики технологічної та професійної освіти Вовк Н. В. було проведено тренінгове заняття для вчителів трудового навчання та викладачів факультету початкової, технологічної та професійної освіти за темою «Екологічна безпека та сталий розвиток. Збережімо нашу планету». Завданнями тренінгу були: розширення знань про можливості активних методів навчання; ознайомлення з дієвими нетрадиційними методами активізації навчання; формування та удосконалення вміння критичного та творчого мислення у процесі вирішення професійних завдань; розвиток навичок працювати в команді; усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь; долучення до вирішення питань збереження довкілля і розвитку суспільства. За допомогою застосування низки методів та прийомів діалогічної взаємодії тренера та учасників тренінгу всі завдання було виконано.

Доценткою кафедри теорії і практики початкової освіти Бескорсою О. С. було проведено тренінг для вчителів Рай-Олександрівського ЗЗСО І-ІІІ ст. за темою «Емоційна компетентність педагога в демократичному суспільстві». Метою тренінгу було підвищувати психолого-педагогічну культуру сучасного гуманного вчителя, розвивати стійкі моральні якості особистості педагога (доброту, чуйність, порядність, принциповість, терпимість, педагогічну тактовність), сприяти розвитку досконалого стилю педагогічного мислення.

У ході тренінгу було досягнуто такі результати: глибше розуміння власної емоційної компетентності; уміння керувати власним емоційним станом; готовність запроваджувати принципи демократичної взаємодії вчителя та учнів.

Аналіз відповідей учасників тренінгу на питання анкети для рефлексії дозволив виявити, що частково вони були ознайомлені з проблемою формування емоційної компетентності вчителя. Проте, цілковито новою для них були методи роботи з упровадженням філософського діалогу та різних типів філософських запитань. 

Доценткою кафедри теорії і практики початкової освіти Ішутіною О. Є було проведено тренінг «Упровадження толерантності та недискримінації в освіту» для викладачів Слов’янського енергобудівного технікуму. 14 учасників тренінгу працювали над розумінням поняття толерантності, училися взаємодіяти зі студентами та колегами на основі співчуття, взаєморозуміння і доброзичливості.

Використання інтерактивних форм і методів роботи (малювання і вгадування стереотипів, гра «Європейський потяг», метод кейсів), а також методу філософського діалогу в роботі над формуванням недискримінаційного підходу в освіті сприяло глибшому усвідомленню необхідності демократизації освітнього процесу на всіх його рівнях. Очікування учасників від тренінгу виправдалися повною мірою, набуті знання викладачі планують використовувати в професійній діяльності.

Доценткою кафедри теорії і практики початкової освіти Помирчою С. В. було проведено тренінг «Формування гендерної культури у вчителів початкової школи» з учителями ЗОШ № 13, м. Слов’янськ, в якому взяли участь 16 учителів початкової школи.

Учасники тренінгу працювали над вмінням визначати ґендерні стереотипи, аналізувати й попереджати ризики існуючих стереотипів у суспільстві взагалі та середній школі зокрема, розуміти глибину їх проникнення у наше життя під час роботи з дітьми початкової школи.

Після обговорення гендерних стереотипів, виконання низки запропонованих завдань («Міфи і реальність», ділова гра «Прийом на роботу», «Гортаємо шкільні підручники») учителі початкової школи з’ясували, хто впливає на їхні рішення, навчилися виявляти ґендерні стереотипи, ознайомились із поняттям «соціальний стереотип», дізнались про те, що одним із джерел відтворення ґендеру є мова, яка «віддзеркалює» різне ставлення суспільства до жінок і чоловіків; з’ясовували небезпеку існування мовногосексизму.

Очікувані результати виправдалися. Результати письмового опитування свідчать про те, що використовуючи засоби неформальної освіти, а саме гендерний тренінг, забезпечується розвиток усіх компонентів гендерної освіти як професійно-важливої якості педагога. 

Доцентка кафедри теорії і практики початкової освіти Хващевська О. О. провела тренінг «Компетентності для життя у демократичному суспільстві» 21 жовтня 2019 року. У тренінгу взяли участь 17 викладачів Слов’янського педагогічного ліцею та вихователів закладів дошкільної освіти м. Слов’янська.

Метою тренінгу було розвивати практичні навички співпраці, демократичної участі в житті суспільства та критичного мислення. Крім того, ключовим завданням тренінгу було пропагувати відповідні норми поведінки, демократичний стиль життя й демократичну культуру.

Формуванню окреслених компетентностей – знань, умінь, цінностей, ставлень та їхнього критичного розуміння – сприяли вправи, які були покликані навчити, як жити разом, поважаючи один одного в багатоманітному демократичному суспільстві, знати і розуміти свої права та брати активну участь у прийнятті рішень.