1. Прізвище,  ім’я, по батькові

Пашко Любов Василівна

2. Коло наукових інтересів

  1. Авторські неологізми О.Т.Гончара.
  2. Мультимедійне забезпечення фахової підготовки майбутніх учителів початкових класів

3. Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат філологічних наук, доцент

4. Посада

Доцент

5. Інша діяльність

 

6. Здобутки (підвищення кваліфікації, проєкти, сертифікати тощо)

  1. Сертифікат «SCIENCE AND  EDUCATION A NEW DIMENSION. Philology» 2013р. Budapest
  2. Диплом про стажування за кордоном «Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок»(108 год.), форма Міністерства освіти  Республіки Польща   виданий  15.11.2014р(Лодзь, Польща)
  3. Сертификат онлайн-семинаров по курсам Thomson Reuters     для научных исследований(2016г.)
  4. CERTIFICATE MODERN PROBLEMS OF IMPROVE LIVING STANDARDS IN GLOBALIZED WORLD (2016р. Ополь, Польща)
  5. Всеукраїнська акція «Етнопедагогіка», спрямована на розширення сфери застосування української мови, етнопедагогіки. 15-19 листопада 2017р. Мінмолодьспорт України.
  6. Сертифікат «Онлайн-курс для вчителів початкової школи»(2018р. Київ)
  7. Сертифікат «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»(2018р. Київ)

7. Посилання на профіль Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=2X5fw24AAAAJ

8. Адреса електронної пошти

Pashkolv35@gmail.com