1. Прізвище,  ім’я, по батькові

Ляшова Надія Миколаївна

2. Коло наукових інтересів

Методика та технології навчання математики дітей початкової школи

3. Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

4. Посада

Доцент кафедри теорії і практики початкової освіти

5. Інша діяльність

Експертиза електронної версії підручників НУШ з математики для 2 класу, яка відбувалася в Інституті модернізації закладів освіти.

6. Здобутки (підвищення кваліфікації, проєкти, сертифікати тощо)

Стажування у Вищій школі управління і адміністрації м. Ополє, Республіка Польща.

Участь у проєкті: «Розвиток культури демократії в педагогічній освіті в Україні, Норвегії та Палестині».

Сертифікат за:

Conference Proceedings of the 5 International Scientific Conference «Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and  Pharmacy». Тема доповіді: «Аспекти організації студентських практико-орієнтованих проектів із методико-математичних дисциплін» October 26 – 29, 2017, Opole, Poland. The Academy of Management and Administration in Opole

7. Посилання на профіль Google Scholar

 

8. Адреса електронної пошти

nadinika2017@gmail.com