1. Прізвище,  ім’я, по батькові

Хващевська Ольга Олександрівна

2. Коло наукових інтересів

Соціалізація у проблемах використання педагогічних технологій у професійній діяльності вчителя початкової школи, демократія в освіті, громадянська компетентність молодших школярів.

3. Науковий ступінь, вчене звання

кандидат педагогічних наук, доцент

4. Посада

Доцент

5. Інша діяльність

 

6. Здобутки (підвищення кваліфікації, проєкти, сертифікати тощо)

Стажування в межах проєкту «Розвиток культури демократії в педагогічній освіті в Україні, Норвегії та Палестині» (CPEA-LT-2017/10037). https://www.usn.no/research/our-research/humanities/developing-democracy/

Участь у проєкті з розвитку інфомедійної грамотності «Роль освіти в епоху дезинформації».

7. Посилання на профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=DIMFwvEAAAAJ&hl=uk&oi=ao

8. Адреса електронної пошти

bobr.san83@gmail.com