1. Прізвище,  ім’я, по батькові

Помирча Світлана Вікторівна

2. Коло наукових інтересів

проблеми формування комунікативної компетентності студентів, актуальні проблеми викладання сучасної української мови, лексико-семантичний аналіз художнього тексту.

3. Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат філологічних наук, доцент

4. Посада

Доцент

5. Інша діяльність

 

6. Здобутки (підвищення кваліфікації, проєкти, сертифікати тощо)

Стажування в межах проєкту «Розвиток культури демократії в педагогічній освіті в Україні, Норвегії та Палестині»; Науково-педагогічне стажування «Інноваційні технології в освіті» (досвід Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)

7. Посилання на профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=5WiLdrcAAAAJ&hl=uk&oi=ao

8. Адреса електронної пошти

swetlanapom@gmail.com