1. Прізвище,  ім’я, по батькові

Сиротенко Валерій Павлович

2. Коло наукових інтересів

Жанрово-стильові особливості сучасної української прози, дослідження творчості письменників Донеччини, методика проведення уроків літературного читання в початкових класах

3. Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат філологічних наук, доцент

4. Посада

Доцент кафедри теорії і практики початкової освіти ДДПУ

5. Інша діяльність

Консультування працівників міської публічної бібліотеки Краматорська щодо літературно-митецьких виховних заходів 

6. Здобутки (підвищення кваліфікації, проєкти, сертифікати тощо)

04.11.2019 – 04.12.2019 – стажування на кафедрі історії

 Української літератури Харківського національного університету ім. В. Каразіна; сертифікат № 101/2019 за участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Професіоналізм педагога в умовах ос літніх інновацій» 26-27 вересня 2019 року (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», факультет ПТПО, кафедра ТППО)

7. Посилання на профіль Google Scholar

 

8. Адреса електронної пошти

valerij.s.kram@gmail.com