1. Прізвище,  ім’я, по батькові

Хижняк Інна Анатоліївна

2. Коло наукових інтересів

Професійна освіта, електронні освітні ресурси, лінгвометодика, електронна лінгвометодика

3. Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, доцент

4. Посада

Декан факультету початкової, технологічної та професійної освіти

5. Інша діяльність

 

6. Здобутки (підвищення кваліфікації, проєкти, сертифікати тощо)

Експертиза електронних версій проектів підручників для закладів загальної середньої освіти з рідної мови та читання, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2018 року № 1190 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 2 класу закладів загальної середньої освіти».

Робота в підкомісії зі спеціальності 013 Початкова освіта Науково-методичної комісії № 1 із загальної, професійної освіти та спорту сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

7. Посилання на профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=wnbKRQcAAAAJ

8. Адреса електронної пошти

innakhieshn@gmail.com