Звітна онлайнова конференція з практичної підготовки

23 березня 2023 року на факультеті початкової, технологічної та професійної освіти відбулася звітна онлайнова конференція з практичної підготовки

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  спеціальності 013 Початкова освіта. Студенти впродовж 2-х тижнів виконували низку педагогічних завдань, зокрема здійснили аналіз діяльності вчителя початкових класів, особливостей учнівського колективу, організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання; аналіз уроків із позиції реалізації вчителем педагогічних функцій тощо. Завдяки постійній підтримці методистів (д. пед. н, проф. І. Вікторенко, д. пед. н, проф. В. Гринько, к. пед. н, доц. А. Роздимаха, к. філол. н, доц. І. Лобачова) та вчителів-наставників (Лук’янова Вікторія Іванівна (учителька початкових класів Слов’янської ЗОШ № 15), Некрасова Ольга Валентинівна (учителька початкових класів Слов’янської ЗОШ № 15), Булошник Валентина Дмитрівна (учителька початкових класів Слов’янської ЗОШ № 17), Лелет Марина Василівна (учителька початкових класів Слов’янської ЗОШ № 17)) студенти 1-го курсу здобули неоціненний педагогічний досвід, який стане підґрунтям для їхнього подальшого професійного становлення як учителів початкових класів НУШ.

Tags