Засідання кафедри теорії і практики початкової освіти зі стейкхолдерами

04 березня 2021 року відбулось засідання кафедри теорії і практики початкової освіти зі стейкхолдерами – здобувачкою магістерського рівня вищої світи

спеціальності 013 Початкова освіта Ганною Величко і завідувачкою методичним кабінетом при відділі освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Миколаївської міської ради Мариною Головань.

Офлайн і онлайн (засобами платформи Zoom) обговорювалися питання вдосконалення освітньої програми 013 Початкова освіта бакалаврського і магістерського рівнів. Було внесено пропозиції щодо оновлення переліку вибіркових дисциплін з урахуванням сучасних тенденцій підготовки вчителів початкової школи і заплановано подальші заходи зі стейкхолдерами.

Tags