Пошуки і знахідки. Новий випуск

Видано черговий номер збірника наукових праць кафедри природничо-математичних дисциплін та інформатики в початковій освіті

 ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (листопад 2022) «Пошуки і знахідки». У збірнику розміщено наукові розвідки магістрантів факультету ПТПО спеціальності 013 Початкова освіта, які висвітлюють результати педагогічних досліджень, проведених під час написання кваліфікаційної роботи.

 
Tags