Викладами кафедри теорії і практики початкової освіти ДВНЗ опубліковано статтю у виданні TEM JOURNAL

Викладачами кафедри теорії і практики початкової освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (Н. Ляшова, С. Помирча, О. Бескорса, О. Ішутіна, О. Хващевська) опубліковано статтю «Упровадження праксеологічного підходу в практичну підготовку студентів педагогічного університету» (http://www.temjournal.com/content/91/TEMJournalFebruary2020_335_343.pdf) у виданні TEM JOURNAL – Technology, Education, Management, Informatics (http://www.temjournal.com/) (м. Новий Пазар, Сербія), що індексується міжнародними наукометричними базами Scopus та Web of Science.

Tags