Онлайн-конференція

24.02.2023 р. на факультеті початкової, технологічної та професійної освіти було проведено онлайн-конференцію щодо

проходження здобувачами 1-го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти навчальної практичної підготовки в початкових класах НУШ, метою якої визначено сформувати в здобувачів цілісне уявлення про сучасний заклад середньої освіти, організацію освітнього процесу в початковій школі в умовах дистанційного навчання, професійну діяльність вчителя початкових класів; удосконалювати в майбутніх учителів професійні вміння й навички, формувати індивідуальні здібності, мотивацію, активізувати професійно-педагогічний інтерес. З вітальним словом до майбутніх учителів звернулася д. пед. н., проф., декан ПТПО І. Хижняк, яка акцентувала увагу на значущості першої практичної підготовки у формуванні мотивації та інтересу до майбутньої професії. Гарант ОП «Початкова освіта» д. пед. н., проф. кафедри теорії і практики початкової освіти І. Вікторенко звернула увагу на те, що здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта вже з 1-го курсу долучаються до освітнього процесу в початкових класах НУШ завдяки безперервній навчальній практичній підготовці, що передбачено вимогами модернізованої ОП «Початкова освіта». І. Вікторенко ознайомила студентів-практикантів із програмою практичної підготовки для забезпечення максимально продуктивної навчальної педагогічної діяльності в умовах дистанційного/змішаного навчання.

Tags