Онлайн-семінар щодо розроблення сертифікаційних дистанційних курсів

18.01.2023 року на факультеті початкової, технологічної та професійної освіти відбувся онлайн-семінар щодо розроблення сертифікаційних дистанційних курсів із навчальних дисциплін спеціальності 013 Початкова освіта на бакалаврському, магістерському та PhD рівнях.

Своїм досвідом створення дистанційних курсів поділилися І. Хижняк, д. пед. н., професор, декан факультету ПТПО (дисципліна «Організація освітнього процесу початкової школи»), Л. Гаврілова, д. пед. н., професор, професор кафедри теорії і практики початкової освіти,  (дисципліна «Методологія наукового (педагогічного) дослідження»), О. Лихолат, к. пед. н., доцент, доцент кафедри педагогіки і методики технологічної та професійної освіти (дисципліна «Технології моделювання та дизайну виробів з практикумом»), Т. Євтухова, к. пед. н., доцент, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та інформатики в початковій освіті (дисципліна «Педагогічна ергономіка Нової української школи»). Під час онлайн-семінару було обговорено «Положення про розроблення та сертифікацію дистанційних курсів навчальних дисциплін у ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”». Особливу увагу було звернено на змістово-науковий, структурно-функціональний і методичний критерії, урахування яких сприятиме якісному наповненню дистанційних курсів та ефективній організації освітнього процесу у ЗВО в умовах дистанційного навчання.

        

Tags