Image

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Л. Гаврілова, Н. Воронова.

Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів

У навчальному посібнику висвітлено один із найцікавіших та найскладніших етапів існування української культури. Цей етап починається в 1890-ті – роки, коли вітчизняна культура й мистецтво розвивались в умовах підпорядкованості культурним процесам держав, до складу яких входила Україна – Росії та Австро-Угорщини; й закінчується на початку 1920-х, коли роки становлення української державності, існування незалежної Української народної республіки й піднесення культури змінили сповнені протиріч десятиліття розвитку культури східної та центральної України у складі культурної політики СРСР та західної України у складі Польщі.

Українська культура й мистецтво кінця ХІХ – початку ХХ століття поки що не отримали цілісного наукового осмислення через низку чинників, серед яких найвагомішими є багаторічне замовчування імен і досягнень вітчизняних митців, фізична ліквідація багатьох діячів, які відстоювали національну гідність української культури, знищення творів мистецтва, які не задовольняли потреби політичної еліти. Багато мистецьких діячів, які розпочали творчий шлях наприкінці ХІХ ст., були репресовані за часів радянської влади (так зване «Розстріляне Відродження», знищене тоталітарним сталінським режимом). Тож звернення авторів посібника до цього культурно-історичного періоду є спробою звернути увагу студентської молоді, зокрема майбутніх фахівців культурології, на імена та творчу спадщину українських митців складного й повного протирічь періоду розвитку вітчизняної культури.

Посібник структурований у п’ять розділів, відповідно до основних видів українського мистецтва, які розвивались у досліджуваний період: література і театр, архітектура та скульптура, живопис, музичне мистецтво та кінематограф. Кожен розділ вміщує творчі портрети діячів тієї чи іншої галузі української культури і мистецтва, посилання на відеоматеріали, список рекомендованої літератури та Інтернет-джерел. Для зручності користувачів авторами підготовлено словник найуживаніших термінів (глосарій) та іменний покажчик.

Створений для студентів закладів вищої педагогічної освіти навчальний посібник «Українська культура кінця ХІХ – початку ХХ століття» має на меті допомогти заглибитись у мистецтво України вказаного періоду, усвідомити художню цінність найкращих зразків українського мистецтва, розширити естетичний світогляд та розвинути духовність студентства педагогічних закладів вищої освіти.