Круглий стіл «Міжкультурна комунікація в освіті: досвід упровадження проєкту»

у рамках проєкту програми Еразмус+ Модуль Jean Monnet «Україна – ЄС: міжкультурна комунікація в освіті» (620354-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE)

20 травня 2021 року 

Модератор

Людмила Гаврілова, завідувач кафедри теорії і практики початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Вітальні слова

10.00-10.10 

Станіслав Чайченко, проректор з науково-педагогічної роботи, доктор математичних наук, професор, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

10.10-10.20 

Петро Крайнік, експерт та менеджер напряму Жан Моне, Національний Еразмус+ офіс в Україні 

Порядок виступів

10.20-10.40

Упровадження курсу «Міжкультурна комунікація в освіті» в підготовку майбутніх учителів початкової школи

Людмила Гаврілова, доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії і практики початкової освіти, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (15 хв.)

Дискусія (5 хв.)

10.40-11.00

Підготовка майбутніх педагогів до розвитку soft skills дітей у контексті реалізації проєкту Jean Monnet програми ЄС Erasmus+

Олена Демченко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (15 хв.)

Дискусія (5 хв.)
 

11.00-11.20

Досвід реалізації проєкту Еразмус+ «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів»

Аліна Сбруєва, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Олена Семеног, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури, керівник науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника в освітньому просторі», Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (15 хв.)

Дискусія (5 хв.)

11.20-11.40

Досвід впровадження проєкту Jean Monnet Module програми ЄС Erasmus+ «Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність»

Андрій Гриценко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії, правознавства та методики навчання, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (15 хв.)

Дискусія (5 хв.)

11.40-12.00

Міжкультурне спілкування в європейському соціально-комунікаційному просторі 

Ольга Біличенко, доктор наук із соціальних комунікацій, професор кафедри української мови та літератури, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (15 хв.)

Дискусія (5 хв.)

12.00-12.20 

Формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи засобами цифрових технологій

Олена Ішутіна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і практики початкової освіти, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (15 хв.)

Дискусія (5 хв.)

12.20-12.30 – підведення підсумків зустрічі