Тема 1. Базові засади навчання англійської школи в початковій школі

Image
Інтерактивний плакат, розроблений в сервісі Padlet, "Базові засади навчання англійської мови в початковій школі".
Image
Презентація PowerPoint "Наскрізні вміння учнів початкової школи у змісті предмету "Англійська мова".

Тема 2. Планування освітнього процесу з іноземної мови в початковій школі

Image
Інтерактивний плакат розроблений в сервісі Padlet,  "Правила онлайн уроку”.
Image
Інтерактивний плакат, розроблений в сервісі Thinglink, "Веб-ресурси для навчання англійської мови”.

Тема 3. Формування в молодших школярів англомовної лінгвістичної (мовної) компетентності

Image
Презентація PowerPoint "Формування в молодших школярів англомовної граматичної компетентності”.

Тема 4. Формування в молодших школярів англомовної комунікативної (мовленнєвої) компетентності

Image
Презентація PowerPoint "Формування в молодших школярів англомовної компетентності в читанні”

Тема 5. Інновації у навчанні іноземної мови в початковій школі

Image
Презентація PowerPoint "Нетрадиційні (авторські) методики навчання англійської мови”

Тема 6. Контроль у навчанні іноземної мови.

Image
Інтерактивний плакат, розроблений в сервісі Genial.ly, "Цифрові сервіси для тестового контролю”.
Image
Презентація PowerPoint "Контроль у навчанні іноземної мови”.