Image
Електронний навчальний посібник-тренажер написано відповідно до програми з української мови і складається аудиодиктантів Авраменка О.М., текстів до них для самоперевірки. Методичні рекомендації щодо написання самодиктантів допоможуть студентам правильно спланувати роботу, а також сприятимуть засвоєнню методики проведення диктантів. Критерії та норми оцінювання самодиктантів допоможуть майбутнім учителям здобути навички класифікації та виправлення помилок, виставлення оцінок. Електронний навчальний посібник- тренажер призначений для викладачів та студентів педагогічних училищ, педагогічних інститутів, педагогічних університетів зі спеціальності 013 Початкова освіта 012 Дошкільна освіта за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта».
https://drive.google.com/file/d/1zlTkklGMgqgp_e4mWjFl5Lf1abCG3ZVV/view?usp=sharing_eil&ts=5e9d6928