Проєкт "Упровадження Концепції сталого розвитку у вищу освіту України: проблеми і виклики" присвячено теоретичному та практичному дослідженню  упровадження  основних положень сталого розвитку в процес фахової підготовки студентів різних спеціальностей. Метою проєкту є виявлення проблемних зон у розвитку компетентностей сталого розвитку в майбутніх професіоналів різних галузей та виявлення шляхів їх подолання й попередження. Основними векторами досліджень у межах проєкту є екологічний, економічний та соціальний добробут українського суспільства.

Шановні респонденти! Просимо вас пройти опитування з теми "Довкілля та сталий розвиток"  https://forms.gle/uM8VxrLdxTDjfBk97  

Шановні студенти!
У межах проєкту «Упровадження Концепції сталого розвитку у вищу освіту України: проблеми та виклики» колектив викладачів (проф. І. А. Хижняк, доц. І. Л. Вікторенко, доц. Н. В. Вовк, доц. О. Г. Зубарева) запрошують вас узяти участь в анкетуванні для проведення констатувального дослідження «Екологічна компетентність як показник екологічної освіти майбутнього вчителя в умовах конструювання нової педагогічної системи сталого розвитку». Пропоновані нижче методики «Натурафіл» і «ЕЗОК» розроблені В. А. Ясвіним і С. Д. Дерябо.

https://forms.gle/7UHsQSoqvvoNvR1j7

https://forms.gle/Rj82bM2XvR7afvvq8