Мета проєкту полягає в залученні технології трансмедіа до створення навчальних засобів із музичного мистецтва для впровадження у професійну підготовку вчителів музики в школі.