Назва проекту: Україна – ЄС: міжкультурна комунікація в освіті (620354-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE)

Період реалізації проекту: з 1 вересня 2020 року по 31 серпня 2023 року

Отримувач гранту: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (ДВНЗ ДДПУ) (http://www.slavdpu.dn.ua/)

Цілі та завдання проекту:

 • введення курсу в галузі європейських студій до навчального плану підготовки майбутніх учителів початкової школи ДВНЗ ДДПУ задля формування їхньої готовності до дипломатичної взаємодії, досягнення порозуміння та долання бар’єрів у комунікації;
 • сприяння інтеграції молоді України до світового та європейського молодіжного співтовариства;
 • підтримка тенденції до забезпечення високої якості життя, що є однією із передумов формування позитивного ставлення до процесів Європейської інтеграції України;
 • розвиток патріотизму та активної громадянської позиції представників молодого покоління.

Цільова група: проєкт має чотири цільові групи: студенти магістерського рівня вищої освіти; викладачі університету; вчителі закладів загальної середньої освіти; учні закладів загальної середньої освіти. 

Види діяльності:

 • упровадження навчального курсу «Міжкультурні комунікаційні студії» підготовки студентів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта;
 • розробка відкритого дистанційного курсу «Цифрові сервіси міжкультурної комунікації»;
 • організація літньої школи «Інтеграція через комунікацію» для вчителів закладів загальної середньої освіти та викладачів університету;
 • розробка та видання дидактичних матеріалів за результатами викладання навчальної дисципліни у вигляді методичних рекомендацій студентів та викладачів закладів вищої освіти;
 • видання колективної монографії «Досвід міжкультурної комунікації: історія та теорія»;
 • розробка веб-сайту задля інформування зацікавлених осіб про перебіг проєкту та про релевантні питання Європейської інтеграції України;
 • проведення комунікаційних заходів: науково-практична-конференція «Професіоналізм педагога в умовах Європейських цифрових інновацій», дебати «Європейський вектор: інтеграція через комунікацію».

Очікувані результати:

 • підвищення рівня сформованості полікультурної компетентності студентів для розбудови міжкультурного діалогу;
 • отримання актуальних знань щодо культурного різноманіття та його вплив на взаємодію між представниками різних культур у різних сферах життєдіяльності;
 • формування вмінь представників молодого покоління вибудовувати власні стратегії міжкультурної комунікації.
Image
Image