Видання дидактичних матеріалів «Intercultural Communication Strategies»

Командою проєкту «Україна – ЄС: міжкультурна комунікація в освіті» (620354-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE) підготовлено та видано

дидактичні матеріали «Intercultural Communication Strategies».

Видання містить 5 розділів, що відповідають логіці запровадженої навчальної дисципліни «Міжкультурні комунікаційні студії», а саме: комунікаційні стратегії Європейського Союзу; основи міжособистісної та міжгрупової комунікації; універсальні цифрові сервіси в міжкультурній комунікації; соціальні комунікації – поняття, функції, значення; європейська інтеграція через міжкультурну професійну комунікацію в освіті.

Дидактичні матеріали надають корисні рекомендації щодо методів та прийомів діяльності, які викладачі закладів вищої освіти можуть адаптувати для організації діяльності в міжкультурній комунікації.

#Erasmus, #ErasmusUA, @NEOinUkreine, #JeanMonnet, #UkEUICE

Tags